Wystawy

Podczas General Assembly FIFe, które odbyło się 27/28 maja 2010 w Portugalii,  Neva Masquerade zostały w pełni uznanejako  rasa siostrzana SIB !

Od stycznia 2011 NEM mogą zdobywać tytuły powyżej IC, IP, oraz brać udział w BIS.

Koty będą wystawiane w dwóch grupach barwnych:

    * grupa 1 - wszystkie odmiany barwne bez bieli
    * grupa 2 - wszystkie odmiany barwne z bielą

 

Standart kotów NEM 

wg.FiFe01.02.2011

 


Kocury i kotki oceniane są oddzielnie. Kastraty i kastratki nie mogą być porównywane z innymi grupami kotów. Klasy 11 i 12 są oceniane tak samo jak pozostałe, z tym że nie mogą dostawać certyfikatów. Koty o nie uznanych odmianach barwnych otrzymują oceny i klasyfikację, ale nie mogą otrzymać certyfikatów i nie mogą być nominowane do Best in Show. Kotom ras nie uznanych, miotom, kotom domowym przyznawane są miejsca I, II, III, IV. Koty ras nie uznanych nie mogą otrzymać nominacji do Best in Show.
Oceny, które kot może zdobyć na wystawie:
- ocena doskonała: Ex/V 
— ocena bardzo dobra: VG/SG 
— ocena dobra: G
W tym przyznawane są lokaty I, II, III i IV (np. Ex 1, Ex 2 itd.) dla czterech najlepszych kotów w tej samej klasie.

EX1 — certyfikat — najlepszy kot w danej grupie kolorystycznej i klasie wystawowej
CAC — certyfikat na Tytuł Champion
CAP — certyfikat na Tytuł Premior (kastraty)
CACIB — certyfikat na Tytuł International Champion
CAPIB — certyfikat na Tytuł International Premior (kastraty)
CAGCIB — certyfikat na Tytuł Grand International Champion
CAGPIB — certyfikat na Tytuł Grand International Premior (kastraty)
CACS — certyfikat na Tytuł Supreme Champion CAPS — certyfikat na Tytuł Supreme Premior (kastraty)
HP — ocena honorowa, uzyskiwana po skończeniu tytułu Supreme Champion lub Supreme Premior
Ohne / without / % – bez certyfikatu
DYSQ. – dyskwalifikacja
ABS – absencja, nieobecność

 

Tytuły wystawowe kotów rasowych wg FIFe 2011:

 

Uznanie tytułów wystawowych FIFe
Certyfikaty uznane za kwalifikujące do tytułów Champion, Premior, International Champion, International Premior, Grand International Champion, Grand International Premior, Supreme Champion i Supreme Premior stają się ważne dopiero po zatwierdzeniu przez Federację Krajową lub Krajowy Klub, do którego należy dany wystawca. 
W celu uzyskania tytułu, właściciel musi zawiadomić o tym Sekretariat Federacji Krajowej w ciągu miesiąca od uzyskania ostatniego certyfikatu uprawniającego do danego tytułu. 
Certyfikaty i tytuły, które nie zostały uzyskane zgodnie z zasadami obowiązującymi w FIFe, nie będą uznawane.

Przejście kota do wyższej klasy wystawowej
Z chwilą, gdy kot uzyska odpowiednią liczbę certyfikatów na dany tytuł, wystawca ma obowiązek wystawiać tego kota w odpowiednio wyższej klasie wystawowej. 
Kot, który uzyskał maksymalną ilość certyfikatów na dany tytuł w jednym kraju, nie może wystąpić w tej samej klasie w tym samym kraju po raz kolejny. 
Dopóki wystawca nie spełni wszystkich wymagań koniecznych do uzyskania tytułu, kot może być pokazany jedynie w klasie poza konkurencją w tym samym kraju.

CH Champion - Tytuł Champion 
Kot musi uzyskać trzy certyfikaty CAC od trzech różnych sędziów na międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. 
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAC. 
Aby otrzymać certyfikat CAC kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1. 
 

PR Premior (kastraty)- Tytuł Premior 
Kot musi uzyskać trzy certyfikaty CAP od trzech różnych sędziów na  międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. 
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAP. 
Aby otrzymać certyfikat CAP kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1. 
 

IC International Champion - Tytuł International Champion 
Kot musi zdobyć trzy certyfikaty CACIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. 
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CACIB. 
Po zdobyciu dwóch certyfikatów CACIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CACIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CACIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1. 
 

IP International Premior (kastraty) - Tytuł International Premior. 
Kot musi zdobyć trzy certyfikaty CAPIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. 
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CAPIB. 
Po zdobyciu dwóch certyfikatów CAPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CAPIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CAPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1. 
 

GIC Grand International Champion - Tytuł Grand International Champion. 
Kot musi zdobyć sześć certyfikatów CAGCIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGCIB. 
Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGCIB w dwóch różnych krajach. 
Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu Grand International Champion
- kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGCIB od 4 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe. 
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB.
Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy certyfikat CAGCIB w innym kraju. 
Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1. 
 

GIP Grand International Premior (kastraty) - Tytuł Grand International Premior 
Kot musi zdobyć sześć certyfikatów CAGPIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. 
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGPIB. 
Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGPIB w dwóch różnych krajach. 
Aby otrzymać certyfikat CAGPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu Grand International Premior :
- kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGPIB od 4 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe. 
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB.
Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy certyfikat CAGCIB w innym kraju. 
Aby otrzymać certyfikat CAGPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1. 
 

SC Supreme Champion Tytuł Supreme Champion - dawniej EC Europa Champion
Od 01.01.2009r przemianowano tytuł Europejski Champion (EC) na tytuł Supreme Champion (SC) 
Będą przyznawane odpowiednio certyfikaty CACS
Koty, które uzyskają tytuł EC Europa Champion do końca roku 2008, będą miały tytuł niezmieniony, natomiast te, które zakończą zbieranie certyfikatów na tytuł po 01.01.2009r, będą automatycznie miały nadany tytuł Supreme Champion 

Kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów CACS od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod patronatem FIFe. 
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CACS
Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CACS w dwóch różnych krajach. 
Aby otrzymać certyfikat CACS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu Supreme Champion :
- kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CACS od 6 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe. 
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CACS
Po zdobyciu dziesięciu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CACS w innym kraju. 
Aby otrzymać certyfikat CACS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1. 
 

SP Supreme Premior (kastraty) - Tytuł Supreme Premior dawniej EP Europa Premior
Od 01.01.2009r przemianowano tytuł Europejski Premior (EP) na tytuł Supreme Premior (SP) 
Będą przyznawane odpowiednio certyfikaty CAPS
Koty, które uzyskają tytuł EP Europa Premior do końca roku 2008, będą miały tytuł niezmieniony, natomiast te, które zakończą zbieranie certyfikatów na tytuł po 01.01.2009r, będą automatycznie miały nadany tytuł SP Supreme Premior

Kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów CAPS od trzech różnych sędziów w  trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. 
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAPS
Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CAPS w w dwóch różnych krajach. 
Aby otrzymać certyfikat CAPS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu Supreme Premior :
- kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CAPS od 6 różnych sedziów w 2 różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe. 
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CAPS
Po zdobyciu dziesięciu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CAPS w innym kraju. 
Aby otrzymać certyfikat CAPS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
 
 
Best in Show:
 
JW — JUNIOR WINNER — 5 x BIS w okresie między 3 — 10 miesiącem życia.
WW — WORLD WINNER — BIS na Wystawie światowej — jest to tytuł dożywotni i pisany jest przed imieniem kota.
SW — SCANDINAVIAN WINNER — BIS na skandynawskim odpowiedniku Wystawy Światowej — jest to tytuł dożywotni i pisany jest przed imieniem kota.
DSM — Distinguished Show Merit — o ten tytuł ubiegać się mogą koty dorosłe włącznie z kastratami uczestniczące w wystawach międzynarodowych FIFe. By uzyskać tytuł DSM kot musi minimum 10 razy uzyskać tytuł BIS lub BOS. Najkrótszy okres czasu między pierwszym a dziesiątym BIS/BOS wynosi dwa lata i jeden dzień.
DM — DISTNGUISHED MERIT — zdobycie tytułu Distinguished Merit (DM) jest uwarunkowane urodzeniem przez kotkę przynajmniej 5 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior. W przypadku kocura — spłodzeniem przynajmniej 10 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior. Ważne są wyłącznie tytuły zarejestrowane przez FIFe.
DVM czyli Distinguished Variety Merit : zasady są podobne do  tytułu DSM, należy zebrać 10 ocen BIV w okresie minimum 2 lat i 1 dzień. Liczą się oceny uzyskane od 1.01.2008 roku.
NOM BIS — nominacja do tytułu Best in Show — wybierane są spośród kotów każdej rasy, koty nominowane. Sędzia może wybrać po jednym dorosłym kocurze, kotce, kastracie, kastratce, młodzieży i kociaku. Wybiera tylko te koty, które wcze sniej oceniał.
BIS — Best in Show — Porównywane są wszystkie nominowane koty w tej samej kategorii i klasie. Wyłania się więc najlepsze kocury, kotki, kastraty, kastratki, kocięta i młodzież we wszystkich kategoriach. Całe piękno tego występu polega właśnie na tym, że nasz kot wygrywa nie tylko z przedstawicielami swojej rasy, ale również z innymi rasami.
BOS — Best Opposite Sex — porównuje się w danej kategorii dorosłego kocura i kotkę.
BOB — najlepszy z najlepszych. Porównuje się najlepsze koty wyłonione ze wszystkich czterech kategorii. Kot z tym tytułem jest najlepszym kotem na wystawie w danym dniu.
W tytułach BIS, BOS i BOB najlepsze koty wybierają wszyscy sędziowie obecni na danej wystawie poprzez głosowanie. Oprócz tego, BOS i BOB to tytuły, których nie mogą zdobywać kocięta, młodzież i kastraty.
BIV — Best in Variety — najlepszy kot w kolorze — porównywane są co najmniej trzy koty o tym samym umaszczeniu. Tytuł BIV może być przyznany w danej klasie wystawowej lub dla całej grupy kotów. Kastraty i kastratki nie mogą być łączone z inną grupą kotów, osobno walczą o tytuł BIV Neuter.

  

BIV czyli Best In Variety - najlepszy w kolorze

BIS czyli Best in Show - finał - najlepszy w finale

BIC czyli Best In Category - najlepszy w danej kategorii

BOS czyli Best Opposite Sex - najlepszy kocur/kotka w danej kategorii

BOB czyli Best of Best - zwycięzca finału - najlepszy z najlepszych